Rękawice Mafepe- dobra jakość w dobrej cenie

Rękawice robocze ochronne hiszpańskiej firmy Mafepe stają się coraz bardziej popularne na polskim rynku odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Dostępne są również w naszej Hurtowni Centrala BHP i sklepie BHP Kolbuszowa. Rękawice ochronne Mafepe to wysokiej jakości rękawice bhp spełniające normy dyrektyw Unii Europejskiej, które dotyczą bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska. Rękawice robocze spełniające te normy, poddawane są odpowiednim testom wytrzymałościowym. Po pozytywnych wynikach rękawice ochronne lub odzież ochronna są zatwierdzane przez Jednostkę Notyfikowaną. Wyłącznie zatwierdzone jednostki mogą certyfikować znakiem CE odzież roboczą, w tym rękawice robocze, które zostały pozytywnie zaakceptowane. Produkty w tym rękawice ochronne robocze bhp posiadające oznaczenie CE mogą być sprzedawane z tym piktogramem i winien on być umieszczony na rękawicy roboczej, na opakowaniu rękawic roboczych lub w instrukcji obsługi rękawic bhp.

czytaj całość »
Przegląd kurtek ocieplanych męskich

Wykonywanie prac na zewnątrz w okresie zimowym to trudny czas dla pracowników. Ze względu na chłód oraz opady atmosferyczne osoby wykonujące swoje obowiązki zawodowe na zewnątrz powinny być odpowiednio zabezpieczone w odzież ochronną ocieplaną oraz zimowe buty robocze. W myśl istniejących przepisów BHP, pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież roboczą zimową oraz obuwie robocze swoim pracownikom. Właściciel firmy czy zakładu pracy organizuje pracę w taki sposób, by chronić osoby wykonujące prace na zewnątrz budynków i pomieszczeń zakładowych przed niską temperaturą i opadami atmosferycznymi. Kurtki robocze zimowe należą do kategorii I ochrony. 

czytaj całość »
Jak ubrać pracownice służb medycznych?

Odzież ochronna wymagana jest do stosowania w wielu zawodach. Zadaniem takiej odzieży bhp jest głównie ochrona człowieka przed działaniem szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia czynników zewnętrznych w pracy. Odzież ochronna w tym także odzież robocza zabezpiecza pracownika przed możliwymi urazami ciała. Odzież ochronna szeroko rozumiana, nie jest wyłącznie stosowana na stanowiskach pracy w zakładach przemysłowych i przez pracowników fizycznychOdzież ochronna jest też używana przez pracowników branży spożywczej czy branży gastronomicznejOdzież ochronną bhp stosuje się w służbach mundurowych, rolnictwie, laboratoriach oraz zawodach medycznych. W niniejszym artykule przyjrzymy się dostępnej na rynku damskiej odzieży medycznej, jej jakości oraz funkcjonalności.

czytaj całość »
Obuwie ochronne - klasyfikacja

Podstawowym zadaniem obuwia ochronnego jest ochrona stóp oraz dolnych partii nóg podczas wykonywania pracy. Buty ochronne bhp zabezpieczają przed wszelkiego rodzaju czynnikami zewnętrznymi, które mogą spowodować poważne zagrożenie lub urazy stóp pracownika. Buty robocze o właściwościach ochronnych stanowią barierę ochronną przed możliwymi urazami mechanicznymi, termicznymi (wychłodzenie, oparzenie), chemicznymi, ponadto tego typu obuwie bhp chroni przed zamoczeniem, zawilgoceniem oraz zabrudzeniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, obuwie ochronne stanowi środek ochrony indywidualnej dla pracownika. 

czytaj całość »
Wybieramy rękawice ochronne najlepsze do pracy

O wyborze najlepszych rękawic ochronnych używanych w pracy decyduje przede wszystkim stopień narażenia pracownika na działanie czynników szkodliwych. Rękawice ochronne i rękawice robocze są najpopularniejszymi i najchętniej używanym w pracy środkiem ochrony osobistej. Dzieje się tak z bardzo prostej przyczyny, to właśnie ręce, a szczególnie dłonie pracownika podczas wykonywania pracy są głównie narażone na działanie szkodliwych czynników. Przepisy BHP oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z  21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

czytaj całość »
Odzież robocza- wymogi według Polskich Norm

Wszelkiego typu ubrania robocze, a także obuwie robocze i inny asortyment związany z odzieżą roboczą w jaką pracodawca wyposaża swoich pracowników w zakładzie pracy powinny spełniać wymagania określone przez Polskie Normy. Najważniejszą i podstawową normą obowiązującą odzież roboczą jest norma PN-P-84525:1998 (odzież robocza- ubrania robocze). Norma ta określa ogólne wymagania związane z ubraniami/odzieżą roboczą w zależności od tego jakie jest przeznaczenie tej odzieży roboczej. Norma ta określa również podstawowe pojęcia związane z ubraniami roboczymi i ogólnie rozumianą odzieżą roboczą

czytaj całość »
Apteczki i zestawy pierwszej pomocy

Zakłady pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są zobowiązane wyposażyć miejsca pracy w apteczki pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie ewentualnego wypadku w miejscu pracy osobom poszkodowanym jest obowiązkiem, dlatego bardzo ważnym elementem wyposażenia jest apteczka pierwszej pomocy. Na pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia wszelkich środków do udzielenia pierwszej pomocy swoim pracownikom. W zakładzie pracy powinna być wyznaczona osoba do udzielenia takiej pomocy, która posiadać będzie do tego stosowne uprawnienia. Podobnie w naszych samochodach bardzo ważnym elementem wyposażenia jest apteczka samochodowa. Niezbędna i pomocna w przypadku ewentualnego wypadku, choć nie jest wymogiem ustawowym to ze względu na własne bezpieczeństwo warto zakupić apteczkę samochodową.

czytaj całość »
Maski przeciwpyłowe - zabezpieczenie zdrowia pracowników

Pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami bhp, jest odpowiedzialny za zdrowie i życie pracownika podczas wykonywania pracy, a także na terenie zakładu pracy oraz w drodze do i z pracy. Pracodawca ma obowiązek stworzyć takie warunki, by praca była wykonywana w warunkach bezpiecznych. Podobnie pracodawca winien zabezpieczyć swoich pracowników w odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Pracownik powinien być zabezpieczony w niezbędne materiały ochronne w taki sposób, by mógł swoje obowiązki wykonywać efektywnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku zakładów i stanowisk pracy, gdzie występuje duże zapylenie powietrza wymagane jest stosowanie odpowiednich masek przeciwpyłowych

czytaj całość »
Kiedy stosuje się środki ochrony indywidualnej podczas prac na wysokości

Praca na wysokościach z mocy ustawy zaliczana jest do grupy prac wyjątkowo niebezpiecznych. Firmy i zakłady pracy w których pracownicy wykonują prace na wysokościach, zobowiązani są do zastosowania środków ochrony indywidualnej mających na celu zabezpieczać pracownika przed upadkiem z wysokości. Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a dokładnie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, jasno określa w jakiś sposób oraz przy użyciu jakiego sprzętu należy zabezpieczyć pracownika w czasie wykonywania prac na wysokości

czytaj całość »
Ochrona słuchu w miejscu pracy

Hałas to czynnik wysoce szkodliwy dla zdrowia człowieka. Hałas przede wszystkim jest niebezpieczny dla narządu słuchu. Wykonywanie pracy w nadmiernym hałasie może doprowadzić do uszkodzenia słuchu lub jego utraty, stąd w każdym zakładzie pracy gdzie występuje takie zagrożenie powinna być stosowana ochrona słuchu. Uciążliwe i niepożądane dźwięki o wysokim natężeniu wpływają niekorzystnie na narządy słuchu, są również przyczyną występowania nadciśnienia tętniczego, bólów głowy, chorób wzroku, nerwic, obniżenia czasu reakcji człowieka czy zmniejszenia wydolności fizycznej i psychicznej.

czytaj całość »
Praca ze środkami chemicznymi - środki ochrony indywidualnej

W dzisiejszym świecie człowiek jest coraz bardziej narażony na szkodliwe działanie substancji i czynników chemicznych w pracy. Poziom uprzemysłowienia powoduje, że praktycznie w większości branży gospodarki zaczynając od wielkich przedsiębiorstw i zakładów chemicznych, produkujących lub przetwarzających substancje chemiczne, po małe zakłady usługowe kontakt z preparatami i środkami chemicznymi jest nieunikniony. Na różnego rodzaju czynniki chemiczne narażeni są pracownicy zatrudnieni w zakładach produkujących farby, kleje, tworzywa sztuczne, środki czystości, środki ochrony roślin, produkty lecznicze. Podobnie osoby pracujące w laboratoriach, oczyszczalniach ścieków, zakładach naprawczych, warsztatach remontowych, magazynach i służbie zdrowia. Substancje chemiczne występujące w środowisku, jak i na stanowiskach pracy występują w postaci: gazów, aerozoli, cieczy i ciał stałych. Skóra człowieka ma bezpośredni kontakt z wszelkimi substancjami chemicznymi, to skóra stanowi barierę dla czynników szkodliwych i podobnie skóra reaguje na ich działanie. Kontakt z substancjami i preparatami chemicznymi może powodować podrażnienia lub innego rodzaju uszkodzenia skóry. Dlatego w pracy osoby, które są narażone na ich bezpośrednie, niebezpieczne działanie, powinny być jak najbardziej chronione i posiadać zabezpieczenie przed tymi czynnikami. 

czytaj całość »
Niezastąpiona koszula flanelowa

Koszula z flaneli kojarzy się każdemu z nas z wygodą, komfortem oraz kolorowym wzorem. Ubierana przez naszych dziadków i ojców od lat koszula flanelowa jest niezastąpionym elementem stroju przy pracach polowych, a także ogrodnictwie. Koszula flanelowa jest najchętniej ubierana przez pracowników zakładów przemysłowych i produkcyjnych. Dzięki swoim właściwościom koszula flanelowa jest ciepła i przyjemna w dotyku, dlatego od lat jest najczęściej stosowaną koszulą roboczą przy wykonywaniu każdego rodzaju prac. Na rynku dostępne są również koszule flanelowe ocieplane, które idealnie nadają się do pracy na zewnątrz w okresie jesienno- zimowym.

czytaj całość »
Kobieta w pracy - odzież robocza dla pań

Odzież robocza dla pań nie musi nam się kojarzyć z obszernymi, nudnymi i ciężkimi ubraniami. Oferowana przez hurtownię Centrala BHP i sklep BHP Kolbuszowa odzież do pracy to kolorowe, dopasowane i komfortowe ubrania robocze w których panie będą czuć się atrakcyjnie i wygodnie. W sprzedaży Hurtowni Centrala BHP i sklepie BHP Kolbuszowa dostępna jest odzież damska robocza w postaci: kompletów roboczych, bluz roboczych, spodni roboczych, spodni ogrodniczek, spódnic roboczych, legginsów ochronnych, kurtek roboczych, bezrękawników. W poniższej prezentacji, zaproponuje naszym klientkom kolekcje ubrań roboczych oraz ubrań, które można założyć na co dzień. Atrakcyjne fasony i bogata kolorystyka z pewnością przypadnie do gustu niejednej pani.

czytaj całość »
Pracownik i jego obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracownika w zakresie BHP dokładnie określają przepisy prawa a dokładnie Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917). Katalog obowiązków pracownika pod względem zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest obszerny, jednak treściwy. W poniższym artykule spróbuje przeanalizować zapisy kodeksu pracy w tym zakresie, tak aby wiedza ta była przydatna zarówno pracownikowi jak i pracodawcy

czytaj całość »
Bielizna termoaktywna

Bielizna termoaktywna znana również jako bielizna oddychająca to rodzaj odzieży kierowanej dla osób, dla których wygoda i komfort podczas uprawiania sportu jest sprawa najważniejszą. Bielizna termoaktywna dzięki swojej strukturze materiałowej doskonale odprowadza wilgoć z organizmu podczas wysiłku fizycznego. Bielizna termoaktywna w postaci koszulki termoaktywnej i spodni termoaktywnych idealnie sprawdzi się podczas zimy a także upałów. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie wyziębieniu organizmu oraz jego przegrzaniu. Bielizna termoaktywna jest polecana wszystkim osobom uprawiającym sport i aktywnym fizycznie. Bielizna termoaktywna będzie odpowiedni strojem podczas treningów z klubie fitness i siłowni, jak również sprawdzi się podczas uprawiania różnego rodzaju sportów wyczynowych. 

czytaj całość »
Odzież ostrzegawcza - wymagania i rola

Odzież ostrzegawcza jest stosowana wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie, że pracownik wykonujący prace może zostać poszkodowany, potrącony przez pojazdy mechaniczne, maszyny lub inne obiekty. Odzież ostrzegawcza pomimo, że nie jest gwarancją całkowitego bezpieczeństwa dla pracownika, w znacznym stopniu przyczynia się do większej widoczności pracownika podczas pracy oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku z jego udziałem. Na co dzień odzież ostrzegawcza jest stosowana przez pracowników drogowych, operatorów wózków widłowych, służby ratownicze, drwali oraz wszystkich którzy ze względu na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa winni być widoczni. W życiu codziennym każdy z nas również stosuje odzież ostrzegawczą w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa, przykładem może być założenie kamizelki odblaskowej po zmroku kiedy poruszamy się po jezdni lub jedziemy rowerem. W krajach Unii Europejskiej wymagane jest posiadanie na wyposażeniu samochodu osobowego kamizelki odblaskowej

czytaj całość »
Praca w niskich temperaturach - chronimy głowę

Wykonywanie prac w okresie zimowym na otwartych przestrzeniach, wymaga dodatkowej ochrony w odzież roboczą ocieplaną i obuwie robocze zimowe. To obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie ocieplanej odzieży roboczej i ocieplanych butów roboczych zatrudnionym w firmie pracownikom. Praca w mroźne dni wymaga odpowiedniej odzieży roboczej ocieplanej. Oprócz ciepłej kurtki ocieplanej, spodni roboczych ocieplanych oraz butów zimowych z ociepleniem nie zapominajmy o odpowiednim nakryciu głowy. Zabezpieczmy pracownika w odpowiednią, ciepłą i komfortową czapkę zimową, która uchroni przed zimnem i dostarczy odpowiedniego ciepła głowie. Hurtownia Centrala BHP, sklep BHP Kolbuszowa oraz sklep internetowy www.centralabhp.pl posiadają w swojej ofercie sprzedażowej czapki zimowe robocze, które idealnie nadają się do ochrony głowy przed niskimi temperaturami. 

czytaj całość »
Rękawice robocze ocieplane

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, na wielu stanowiskach wykonywanej pracy wymagane jest stosowanie odzieży roboczej i obuwia roboczego. Prawidłowe zabezpieczenie kadry pracowniczej w zakładach pracy w odpowiednią odzież roboczą i obuwie robocze jest sprawdzane prze organy kontrolujące. Niestosowanie się do wymogów BHP w tym zakresie, może zakończyć się nałożeniem wysokich kar pieniężnych dla pracodawcy za brak odpowiedniego zabezpieczenia pracowników w odzież roboczą i obuwie robocze. Wiele zawodów wymaga zabezpieczenia pracownika w odzież roboczą i buty robocze, przede wszystkim z powodu uniknięcia urazów mechanicznych, zanieczyszczeniem i zabrudzeniem ciała, ze względu na zachowanie estetyki i czystości pracownika, ale głównie chroni przed utratą zdrowia. Oprócz stosowania ubrań roboczych, bluz roboczych, spodni roboczych i butów roboczych, bardzo ważne jest zabezpieczenie pracownika w odpowiednie rękawice robocze.

czytaj całość »
Przegląd bezrękawników firmy Reis

Polarowe, poliestrowe, bawełniane, ocieplane, wodoodporne i niezawodne - bezrękawniki inaczej nazywane również kamizelkami są niezastąpionym elementem ubioru w coraz chłodniejsze jesienne dni i zimową słotę. W tym artykule pragnę przybliżyć Państwu ofertę bezrękawników męskich i bezrękawników damskich firmy Reis dostępnych w sprzedaży Hurtowni Centrala BHP, sklepu BHP Kolbuszowa oraz strony centralabhp.pl. Spróbuję podpowiedzieć w jakiego typu kamizelkę warto się zaopatrzyć w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. W sprzedaży występują bezrękawniki robocze, bezrękawniki ocieplane oraz bezrękawniki z polaru do pracy w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. W poniższym artykule zaprezentuje bezrękawniki znanej marki firmy Reis. Kamizelki firmy Reis z pewnością przypadną do gustu niejednemu klientowi oraz dostarczą ciepła i komfortu podczas ich użytkowania.

czytaj całość »
Wybieramy trzewiki robocze na zimę

Trzewiki robocze ocieplane to rodzaj obuwia roboczego, które jest przeznaczone do pracy w okresie zimowym. Każdy z nas przebywając przez dłuższy czas na otwartych, chłodnych przestrzeniach odczuwa zimno. Dobrze zabezpieczone w trzewiki ocieplane stopy są gwarancją, że zbyt szybko nie utracimy własnej temperatury ciała, a tym samym nie będziemy odczuwać zimna i chłodu całego ciała. Buty ochronne ocieplane powinny być na wyposażeniu każdego pracownika branży budowlanej i przemysłowej, niezastąpione są również w transporcie, rolnictwie, drogownictwie oraz wszędzie tam gdzie praca wykonywana jest w chłodnych warunkach. Trzewiki robocze ocieplane kierowane są do użytkowników, którzy muszą zmierzyć się z niską temperaturą w czasie pracy. Podstawowym zadaniem obuwia ocieplanego jest ochrona stóp przed zimnem, a zarazem zatrzymanie ciepła w środku buta. Trzewiki ocieplane robocze, które Państwu zaoferuję są bardzo dobrej jakości, zapewniają doskonałą ochronę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, które występują w chłodnych porach roku w okresie jesienno- zimowym.

czytaj całość »
Ubieramy pracownika na zimę

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami prawa art. 2377 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany ochraniać swoich pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez zabezpieczenie odpowiedniej odzieży roboczej i obuwia roboczego. Obowiązkiem właściciela firmy czy zakładu pracy jest organizacja pracy w taki sposób, by chronić osoby pracujące na zewnątrz budynków i pomieszczeń zakładowych, przed niską temperaturą, opadami atmosferycznymi oraz śliskimi nawierzchniami. Pracodawca jest zobligowany zabezpieczyć swoich pracowników w odpowiednią odzież roboczą lub odzież ochronną, a także buty robocze. Podczas wykonywania prac w okresie zimowym i na otwartej przestrzeni, istnieje niebezpieczeństwo upadku czy poślizgu pracownika, dodatkowo niekorzystny wpływ na pracę ma niska temperatura powietrza, chłód, wilgoć, deszcz czy śnieg.

czytaj całość »
Wybieramy męską roboczą kurtkę softshell

Przed nami zbliżająca się nieuchronnie jesień. Chłodniejsze dni nie są oczywiście żadną przeszkodą przy wykonywaniu jakichkolwiek prac na zewnątrz. Odpowiednio dobrana odzież robocza wierzchnia w postaci lekkiej i ciepłej kurtki typu softshell będzie idealnym rozwiązaniem dla każdego pracownika. Kurtki robocze softshell, które są alternatywą dla ciężkich i grubych kurtek roboczych, dzięki zastosowanym materiałom zapewniają doskonałą termoregulację oraz odporność na wiatr. Ponadto kurtki softshell są wytrzymałe i wodoodporne, co jest dodatkowym atutem przy pracach również podczas deszczowych dni. W ofercie naszej Hurtowni Centrala BHP i sklepu BHP Kolbuszowa znajdziecie Państwo szeroką gamę kurtek roboczych softshell dla mężczyzn. Poniżej zaprezentuję modele kurtek, które znajdą zastosowanie w niejednej ekipie remontowej i budowlanej, wśród pracowników zakładów produkcyjnych oraz w użytku codziennym, turystyce i sporcie

czytaj całość »
Odzież robocza dla pracownika- obowiązek pracodawcy

Odzież robocza to odzież przeznaczona do wykonywania pracy, podczas której osoba ją wykonująca jest narażona na mocne zabrudzenie ubrania przez substancje nieszkodliwe dla zdrowia . Ubrania robocze są przeznaczone dla pracowników, których ubrania podczas pracy ulegają szybszemu niszczeniu lub warunki pracy wymagają specjalnej czystości jej wykonywania. Odzież robocza i obuwie robocze są stosowane również na tych stanowiskach pracy ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Buty robocze są obowiązkowo stosowane przy wykonywaniu prac na powierzchniach śliskich, gdzie istnieje zagrożenie poślizgu lub na stanowiskach pracy gdzie możliwe jest wystąpienie uszkodzenia stopy przez spadające elementy ciężkie. 

czytaj całość »
Co z ochroną oczu? Omawiamy okulary ochronne

Okulary ochronne i gogle ochronne są podstawowym środkiem ochrony indywidualnej, chroniącym nasze oczy przed czynnikami zewnętrznymi w trakcie pracy. Okulary ochronne i gogle ochronne mają za zadanie zapobiegać wszelkim uszkodzeniom oczu podczas wykonywania pracy. Przed prawidłowym doborem okularów ochronnych należy wstępnie określić na jakie zagrożenia nasz pracownik jest narażony oraz jaki rodzaj prac wykonuje.

Jednak wszędzie tam gdzie istnieje zagrożenie uszkodzenia narządu wzroku przez czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

czytaj całość »
Szelki bezpieczeństwa, kiedy stosujemy?

Szelki bezpieczeństwa określane również jako szelki asekuracyjne są sprzętem należącym do grupy środków ochrony osobistej. Szelki bezpieczeństwa w przeciwieństwie do środków ochrony przeznaczonych do zabezpieczenia większej grupy osób (siatki zabezpieczające, barierki), służą do zabezpieczenia jednej osoby przed ewentualnym upadkiem z wysokości. Głównym zadaniem szelek asekuracyjnych/szelek bezpieczeństwa jest rozłożenie sił oddziałujących na ciało ludzkie w czasie upadku oraz optymalizacja pozycji ciała człowieka w czasie jego spadania z wysokości i w trakcie oczekiwania na jak najszybsze nadejście pomocy. Szelki bezpieczeństwa spełniają swoją rolę przy zachowaniu wszystkich wymogów czyli po połączeniu szelek ze stałymi elementami konstrukcyjnymi z zastosowaniem niezbędnych linek bezpieczeństwa, linek do pracy w podparciu oraz amortyzatorów bezpieczeństwa.

czytaj całość »
Koc gaśniczy - jakie ma zastosowanie?

Koc gaśniczy to podstawowy, podręczny sprzęt do gaszenia mniejszych ognisk pożarniczych. Koc gaśniczy wykonany jest z trudnopalnej tkaniny szklanej (odpornej na temperatury do 450 0C). Koce gaśnicze występują w różnych rozmiarach, są przeznaczone do tłumienia ognia w momencie jego pojawienia się. Sposób gaszenia polega na odcięciu dopływu powietrza od palącego się miejsca, przedmiotu czy materiału. Koc gaśniczy dzięki swoim właściwościom (strukturze i budowie) stanowi ochronę dla osoby gaszącej przed wysoką temperaturą ognia. W momencie przystąpienia do gaszenia pożaru należy chwycić koc gaśniczy zgodnie z instrukcja użytkowania, zasłaniając przy tym dłonie i własne ciało przed wysoką temperaturą wydobywająca się z powstałego ognia. 

czytaj całość »
Damskie obuwie dla personelu medycznego

Kobiety wykonujące zawód lekarza, pielęgniarki czy pracujące jako personel medyczny przez większość swojego czasu pracy spędzają w ruchu i pozycji stojącej. Przeciążone nogi wymagają komfortowego, wygodnego i lekkiego obuwia profilaktycznego. Obuwie profilaktyczne lub obuwie bhp stosowane przez pracownice służby zdrowia powinno być przy okazji także estetyczne i wykonane z dobrej jakości materiału. Najlepszym rozwiązaniem dla pań pracujących w szpitalach, przychodniach i placówkach medycznych będzie obuwie profilaktyczne wykonane ze skóry naturalnej. Dobrej jakości buty bhp posiadają dostosowująca się do kształtu stopy wkładkę i cholewkę. 

czytaj całość »
Gaśnica w samochodzie. Co mówią przepisy?

Gaśnica samochodowa to jeden z przedmiotów, który obowiązkowo powinien znajdować się w każdym samochodzie osobowym.

Przepisy prawne w tym zakresie czyli  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 588) wprost określają, że gaśnica w samochodzie powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.

Za brak gaśnicy w samochodzie kierowca powinien się liczyć z mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 zł oraz utrudnieniami związanymi z uzyskaniem pozytywnego badania technicznego pojazdu. 

czytaj całość »
Co oznaczają kolory kasków na placu budowy?

Co oznaczają kolory kasków na placu budowy?

Kolory kasku jakie noszą poszczególne osoby na placu budowy określają funkcję, jaką pełnią na budowie.

Dzięki zastosowaniu zróżnicowania w kolorystyce kasków /hełmów ochronnych/ możemy ocenić, czym dana osoba bądź pracownik się zajmuje oraz łatwiej zlokalizować taką osobę na niejednokrotnie bardzo rozległym terenie jakim jest plac budowy.

czytaj całość »
Bezpieczne buty ze Strzelec Opolskich

Firma PPO Strzelce Opolskie to doświadczony producent obuwia bezpiecznego i obuwia zawodowego ze skóry oraz obuwia ochronnego całotworzywowego z poliuretanu.

Od ponad 60 lat istniejąca na polskim rynku firma prowadzi produkcję i sprzedaż obuwia zawodowego, które jest stosowane na wielu stanowiskach pracy.

Dzięki zaawansowanym technologiom produkcyjnym, zakład wytwarza milion par obuwia ochronnego rocznie. Producent butów ochronnych ze Strzelec Opolskich gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo podczas ich użytkowania. Obuwie zawodowe PPO Strzelce Opolskie wytwarzane są z nieszkodliwych dla zdrowia surowców.

Firma PPO Strzelce Opolskie jest liderem na rynku polskim w produkcji obuwia zawodowego i obuwia ochronnego.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl