14 dni na zwrot Darmowa dostawa od 200 zł Znakujemy odzież sklep@centralabhp.pl 665 002 460

zamowienia hurtowe

Koc gaśniczy - jakie ma zastosowanie?

Koc gaśniczy - zastosowanie

Koc gaśniczy to podstawowy, podręczny sprzęt do gaszenia mniejszych ognisk pożarniczych. Koc gaśniczy wykonany jest z trudnopalnej tkaniny szklanej (odpornej na temperatury do 450 0C). Koce gaśnicze występują w różnych rozmiarach, są przeznaczone do tłumienia ognia w momencie jego pojawienia się. Sposób gaszenia polega na odcięciu dopływu powietrza od palącego się miejsca, przedmiotu czy materiału. Koc gaśniczy dzięki swoim właściwościom (strukturze i budowie) stanowi ochronę dla osoby gaszącej przed wysoką temperaturą ognia. W momencie przystąpienia do gaszenia pożaru należy chwycić koc gaśniczy zgodnie z instrukcja użytkowania, zasłaniając przy tym dłonie i własne ciało przed wysoką temperaturą wydobywająca się z powstałego ognia.

Jak używać koca gaśniczego 

 Koce gaśnicze służą do gaszenia ognia powierzchniowego w tym też człowieka. W tym przypadku należy osobę poszkodowaną okryć kocem (gdy osoba leży), natomiast w pozycji stojącej należy jak najszybciej przewrócić płonąca osobę na ziemię i jak najszybciej przykryć ją kocem gaśniczym. Gdy pożar obejmie nas samych należy jak najszybciej zatrzymać się, okryć dookoła kocem gaśniczym, położyć na ziemi i obracać się. Stanowczo nie wolno biegać czy poruszać się ponieważ takie działania dodatkowo wzmacniają ogień.
Przy użyciu koca gaśniczego można również ugasić różnego rodzaju materiały płynne. Koc gaśniczy można również zastosować jako zasłonę przed wysoką temperaturą przy stanowiskach spawalniczych, ponieważ materiał z jakiego jest wykonany koc ma właściwości odporne na odpryski i nie przepala się. W sprzedaży występują także specjalne kotary z materiału identycznego jak koc gaśniczy, które pełnia funkcje ochronna dla osób wykonujących prace przy wysokich temperaturach.

Koc gaśniczy jest niezbyt skomplikowanym urządzeniem do gaszenia punktowych ognisk, nie wymaga dodatkowych akcesoriów. Przegląd techniczny koca gaśniczego polega na oględzinach pod względem zniszczenia, przepalenia czy przedziurawienia i powinien być przeprowadzany co 12 miesięcy. Koce gaśnicze mają zastosowanie wielokrotne do momentu jego zniszczenia. Koc gaśniczy ze względu na to, że jest przeznaczony do gaszenia niewielkich źródeł ognia o powierzchni mniejszej od swoich rozmiarów nie pozwala na ugaszenie pożarów o większej powierzchni. Koc gaśniczy nie jest przystosowany do gaszenia pożarów o charakterze przestrzennym tj. meble, komputer, drewno, tapicerka. Producenci koców gaśniczych są zobowiązani do spełnienia wszelkich wymogów związanych z dopuszczeniem ich produktu do sprzedaży, tak aby koc gaśniczy posiadał niezbędne określone w ustawie normy. Każdy koc gaśniczy winien spełniać wymogi bezpieczeństwa, normę PN-EN 1869/1999 i posiadać świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Koce gaśnicze sprzedawane bez w/w świadectwa nie powinny być wprowadzone do obrotu jako sprzęt gaśniczy. Przepisy o ochronie ppoż. w tym zakresie, a dokładnie art. 4 ust. 1 Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej określa obowiązki właściciela budynku pod względem ochrony budynku.


Obowiązki właściciela budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

  1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
  5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
  6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowym
  7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. w Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.) dokładnie określa w jaki typ i jaką ilość sprzętu gaśniczego powinna być wyposażona stacja paliw płynnych w tym są również ujęte koce gaśnicze:
Zgodnie z rozporządzeniem stacja paliw płynnych powinna posiadać na wyposażeniu:

  • dwie gaśnice przewoźne po 25 kg każda,
  •  dwie gaśnice proszkowe przenośne po 6 kg każda,
  • trzy koce gaśnicze.

Dodatkowo jeżeli na stacji paliw płynnych posiada stanowisko tankowania LPG należy wyposażyć obiekt o 2 dodatkowe gaśnice proszkowe po 6 kg każda oraz o 1 koc gaśniczy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl