Apteczki i zestawy pierwszej pomocy

Zakłady pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są zobowiązane wyposażyć miejsca pracy w apteczki pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie ewentualnego wypadku w miejscu pracy osobom poszkodowanym jest obowiązkiem, dlatego bardzo ważnym elementem wyposażenia jest apteczka pierwszej pomocy. Na pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia wszelkich środków do udzielenia pierwszej pomocy swoim pracownikom. W zakładzie pracy powinna być wyznaczona osoba do udzielenia takiej pomocy, która posiadać będzie do tego stosowne uprawnienia. Podobnie w naszych samochodach bardzo ważnym elementem wyposażenia jest apteczka samochodowa. Niezbędna i pomocna w przypadku ewentualnego wypadku, choć nie jest wymogiem ustawowym to ze względu na własne bezpieczeństwo warto zakupić apteczkę samochodową.

czytaj całość »
Gaśnica w zakładzie pracy

Zakład pracy a środki gaśnicze

Wyposażenie zakładów pracy w odpowiednie środki gaśnicze to obowiązek właściciela.

Firmy i instytucje by zrealizować ten obowiązek często posiłkują się doradztwem ze strony specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej lub pracowników służby BHP

Właściciel zakładu w ten sposób może pozyskać cenne wskazówki w kwestii dostosowania swojego zakładu pracy do przepisów w tym zakresie, a także doboru środków gaśniczych czyli gaśnic.

Należy pamiętać, że najważniejsze to określenie wymaganej liczby gaśnic, rodzaju gaśnic oraz prawidłowego oznakowania lokalizacji gaśnic na całym obiekcie.

Trzeba również uwzględnić fakt, że nie każdy typ gaśnicy nadaje się do ugaszenia danego pożaru. Instalując gaśnice należy uwzględnić wielkość powierzchni zakładu pracy oraz miejsce ich umieszczenia.

Gaśnica Śniegowa BX-GS-5XB-E

Wymagania

Wymagania w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów- zwanej w dalszej części r.o.p.b.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem obiekty winne być wyposażone w środki gaśnicze gaśnice przenośne, które spełniają wymogi Polskich Norm, a zarazem norm europejskich (EN) odnośnie gaśnic.

Rodzaj gaśnic zastosowanych w obiekcie powinien być dostosowany do typu pożaru jaki może wystąpić na jego terenie (określają to Normy Polskie).

Wymagania w zakresie liczby oraz rodzaju gaśnic jakie należy zastosować w danym zakładzie pracy lub obiekcie określa dokładnie § 32 ust. 3 r.o.p.b. Zgodnie z przepisami jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

a. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V;

b. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;

c. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Typy gaśnic

W celu doboru prawidłowej gaśnicy dla zakładu pracy czy obiektu, należy zapoznać się z ich rodzajami. Wyróżnia się następujące typy gaśnic:

A – do gaszenia materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie

zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
B – do gaszenia cieczy i materiałów stałych topiących się;
C – do gaszenia gazów;
D – do gaszenia metali;
F – do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Zdecydowana większość z w/w rodzajów gaśnic spełnia wymagania co do unieszkodliwiania kilku zagrożeń od razu. 

Rozmieszczenie gaśnic

Kolejnym, jakże ważnym etapem jeśli chodzi o właściwe zabezpieczenie zakładu pracy w system przeciwpożarowy w postaci doboru odpowiednich gaśnic jest ich rozmieszczenie na terenie obiektu.

Gaśnica Pianowa BX-GWP-2XAF

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
– przy wejściach do budynków, 
– na klatkach schodowych, 
– na korytarzach, 
– przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, 
2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
3. w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Dodatkowe warunki

Dodatkowo przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, 

2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Wszelkiego rodzaju gaśnice niezbędne do wyposażenia zakładów pracy, obiektów i instytucji użyteczności publicznej oraz do potrzeb własnych tj. gaśnice proszkowegaśnice śniegowegaśnice pianoweurządzenia gaśnicze, a także koce gaśnicze są dostępne w przystępnych cenach w Hurtowni Centrala BHP i sklep BHP Kolbuszowa

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl