14 dni na zwrot Darmowa dostawa od 200 zł Znakujemy odzież sklep@centralabhp.pl 665 002 460

Zamówienie hurtowe

Ochrona słuchu w miejscu pracy

Hałas to czynnik wysoce szkodliwy dla zdrowia człowieka. Hałas przede wszystkim jest niebezpieczny dla narządu słuchu. Wykonywanie pracy w nadmiernym hałasie może doprowadzić do uszkodzenia słuchu lub jego utraty, stąd w każdym zakładzie pracy gdzie występuje takie zagrożenie powinna być stosowana ochrona słuchu. Uciążliwe i niepożądane dźwięki o wysokim natężeniu wpływają niekorzystnie na narządy słuchu, są również przyczyną występowania nadciśnienia tętniczego, bólów głowy, chorób wzroku, nerwic, obniżenia czasu reakcji człowieka czy zmniejszenia wydolności fizycznej i psychicznej. Pracownik narażony na działanie hałasu w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami BHP, powinien być chroniony przed takim szkodliwym czynnikiem jakim jest hałas. Na pracodawcy ciąży nakaz stosowania ochrony słuchu, dlatego powinien oz zapewnić swoim pracownikom środki ochrony słuchu. Na rynku obecnie dostępne są różnego rodzaju środki ochrony słuchu, które będą stanowić barierę dla nadmiernego hałasu oraz zapewnią ochronę słuchu dla pracownika. Pracodawca spełniając obowiązek ochrony słuchu BHP powinien zabezpieczyć zatrudnionych w środki ochrony słuchu takie jak: nauszniki, nauszniki wygłuszające, nauszniki ochronne, nauszniki przeciwhałasowe, zatyczki do uszu, zatyczki przeciwhałasowe, zatyczki do uszu bhp, zatyczki 3m, zatyczki do uszu 3m.

Ochrona słuchu -  przepisy prawa?

Rozdział piąty Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwaochrony pracy /Dz.U. 2003.169.1650/ określa to w następujący sposób:
Rozdział 5. Ochrona przed hałasem
§ 78. Ochrona pracowników przed narażeniem na hałas
1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie:
1) procesów technologicznych niepowodujących nadmiernego hałasu;
2) maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie najmniejszy hałas, nieprzekraczający dopuszczalnych wartości;
3) rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy.
2. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy określają właściwe przepisy i Polskie Normy.
§ 79. Ochrona pracowników na stanowiskach z hałasem przekraczającym dopuszczalne normy.
1. Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek zapewnić:
1) ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas;
2) zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz ich stosowanie;
3) ograniczenie czasu ekspozycji na hałas, w tym stosowanie przerw w pracy;
4) oznakowanie stref zagrożonych hałasem, a także, gdy jest to uzasadnione ze względu na stopień zagrożenia oraz możliwe, ograniczenie dostępu do tych stref poprzez ich odgrodzenie.
2. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z narażeniem na hałas są określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Klasyfikacja hałasu ze względu na szkodliwość dla zdrowia człowieka

(natężenie w decybelach/dB)

Poniżej 35 dB - poziom hałasu o takim natężeniu nie stanowi zagrożenia dla człowieka, może wywoływać jedynie zdenerwowanie i utrudniać skupienie podczas wykonywanej pracy.
Od 35 do 75 dB - hałas na takim poziomie wpływa negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy oraz wzmaga uczucie zmęczenia pracownika podczas wykonywanych czynności.
Od 75 do 85 dB - hałas o tym natężeniu znacznie wypływa na zmniejszenie wydajności pracownika podczas pracy, może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
Od 85 do 130 dB - takie natężenie hałasu powoduje znaczne uszkodzenie narządów słuchu człowieka, może też spowodować schorzenia układu nerwowego i układu krążenia. Przy takim hałasie nie ma możliwości zrozumienia tego co mówi do nas druga osoba.
Powyżej 130 dB - hałas na takim poziomie natężenia powoduje drgania różnych organów w organizmie człowieka, prowadzi do ich uszkodzeń. Tak duże natężenie hałasu może powodować mdłości oraz zaburzenia pracy błędnika człowieka.

Ochrona słuchu zatrudnionych to obowiązek pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany nakazać zastosowanie ochrony słuchu swoim pracownikom, kiedy wykonują one swoje prace w nadmiernym hałasie. Środki ochrony słuchu winny być stosowane, kiedy natężenie hałasu przy pracy wynosi 85 decybeli i więcej. W momencie, gdy poziom hałasu wynosi 80 decybeli, wówczas pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom przebywającym w takim hałasie, środki ochrony słuchu, jednak nie ma nakazu ich używania przez pracowników. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, reguluje tą kwestię. Pracodawca powinien również pamiętać o ocenie ryzyka zawodowego, a normuje to dokładnie § 4 ust. 1 wspomnianego Rozporządzenia:
Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na hałas lub drgania mechaniczne, wynikające z cech miejsca pracy oraz ze stosowanych w konkretnych warunkach środków lub procesów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) poziomu i rodzaju narażenia, włącznie z narażeniem na hałas impulsowy lub drgania mechaniczne przerywane i powtarzające się wstrząsy;
2) czasu trwania narażenia, w tym czasu pracy w godzinach nadliczbowych, oraz obowiązujących u pracodawcy systemów i rozkładów czasu pracy;
3) wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu lub drgań mechanicznych;
4) skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup szczególnego ryzyka;
5) skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i drganiami mechanicznymi;
6) informacji dotyczących poziomu emisji hałasu lub drgań mechanicznych, dostarczanych przez producenta środków pracy;
7) istnienia alternatywnych środków pracy, zaprojektowanych do ograniczenia emisji hałasu lub drgań mechanicznych;
8) informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników;
9) pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i sygnałami bezpieczeństwa lub innymi dźwiękami, które pracownik powinien obserwować w celu ograniczenia ryzyka wypadku przy pracy;
10) skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i substancjami chemicznymi o działaniu szkodliwym na narząd słuchu (substancjami ototoksycznymi), jeżeli umożliwia to stan wiedzy technicznej i medycznej;
11) dostępności środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub drganiami mechanicznymi o odpowiedniej charakterystyce tłumienia;
12) pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z oddziaływań drgań mechanicznych na środki pracy lub miejsce pracy, takich jak zakłócenia stabilności konstrukcji lub złączy, utrudnione operowanie elementami sterowniczymi, nieprawidłowości w odczytach wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
13) wpływu niskich temperatur i zwiększonej wilgotności na pracowników narażonych na działanie drgań mechanicznych, a szczególnie drgań miejscowych.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki ochronne

Najchętniej wybieranymi przez zakłady pracy oraz najpopularniejszymi na rynku dostępnymi środkami ochrony słuchunauszniki wygłuszające / nauszniki przeciwhałasowe. Hurtownia Centrala BHP i sklep BHP Kolbuszowa, www.centralabhp.pl dysponują nausznikami które są lekkie i wygodne, na pałąku nagłownym. Ochronniki słuchu posiadają szerokie poduszki nauszne wypełnione materiałem powstałym z połączenia pianki i pyłu. Dzięki zastosowanej technologii nauszniki zapewniają wysokie zabezpieczenie słuchu podczas pracy w hałasie oraz przy obsłudze maszyn o wysokim natężeniu hałasu. Nauszniki firmy Reis dają komfort podczas ich użytkowania, poprzez niewielki nacisk ochronników na uszy. W ofercie Hurtownia Centrala BHP i sklep BHP Kolbuszowa dysponuje trzema rodzajami nauszników firmy Reis: 3M- Optime 1, Optime 2 i Optime 3. Klient ma możliwość zakupu odpowiednich ochronników słuchu, które będą odpowiednio przystosowane do rodzaju wykonywanej pracy w zależności od natężenia i wysokości hałasu. W sprzedaży Hurtownia Centrala BHP i sklep BHP Kolbuszowa posiada również nauszniki standardowe w niższej cenie.


Nauszniki Ochronne 3M - OPTIME1 PELTOR Nagłowne Reis

 
Nauszniki Ochronne OSB Pałąk Nagłowny ReisZatyczki do uszu

Zatyczki przeciwhałasowe do uszu firmy Reis. Dostępne w Hurtowni Centrala BHP i sklepie BHP Kolbuszowa. W sprzedaży dwa typy zatyczek do uszu: zatyczki przeciwhałasowe na sznurku oraz jednorazowe wkładki do uszu. Zatyczki do uszu BHP to produkt tańszy, wielokrotnego użytku. Zatyczki do uszu są spakowane w pudełku, tłumią hałas oraz znacznie wyciszają dźwięki docierające do naszego ucha. Zatyczki przeciwhałasowe do uszu wykonane są z pianki poliuretanowej, w opakowaniu znajduje się 200 par zatyczek do uszu. Zatyczki do uszu bardzo dobrze wyciszają każdy rodzaj dźwięku dobiegającego z zewnątrz. Do stosowania w przemyśle, gdzie pracownik jest narażony na oddziaływanie hałasu.

Zatyczki Do Uszu Przeciwhałasowe Ochronne 3M - OS - MULTI Reis Op. 50 Par

Zatyczki Do Uszu Przeciwhałasowe Ochronne OSZ Reis Op. 200 Par

Należy pamiętać, że bezpieczeństwo w pracy jest sprawą najważniejszą. Zachowanie zasad BHP podczas wykonywania swoich obowiązków na każdym stanowisku pracy jest gwarancją jej dobrego wykonania oraz wyeliminowaniu ewentualnych wypadków podczas pracy. Warunki wysoce szkodliwe jakim jest hałas powinien być w szczególności traktowany priorytetowo, dlatego każdy pracodawca powinien dopełnić wszelkich starań, by obowiązek zapewnienia ochrony słuchu swoich pracowników wypełnić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl