14 dni na zwrot Darmowa dostawa od 200 zł Znakujemy odzież sklep@centralabhp.pl 665 002 460

Zamówienie hurtowe

Pracownik i jego obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracownika w zakresie BHP dokładnie określają przepisy prawa a dokładnie Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917). Katalog obowiązków pracownika pod względem zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest obszerny, jednak treściwy. W poniższym artykule spróbuje przeanalizować zapisy kodeksu pracy w tym zakresie, tak aby wiedza ta była przydatna zarówno pracownikowi jak i pracodawcy

Obowiązki pracownika pod względem BHP

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie próby łamania przepisów BHP przez pracownika podczas wykonywania swoich prac jest niezgodne i zabronione. Jeżeli pracodawca zauważy, że na terenie jego zakładu pracownik dopuszcza się łamania zasad BHP powinien natychmiast zareagować. W każdej takiej sytuacji pracodawca winien upomnieć pracownika lub ukarać go za takie zachowanie. W przypadku, gdy przepisy BHP są łamane nagminnie przez pracownika, pracodawca może także wypowiedzieć umowę o pracę w tym również w trybie dyscyplinarnym. Konsekwencje są uzależnione od skali takiego zachowania wśród pracowników.

Pracownik powinien znać przepisy BHP

Każdy zatrudniony pracownik powinien znać zarówno swoje obowiązki pod względem przepisów BHP. Poniżej przedstawiam pięć najważniejszych obowiązków leżących po stronie każdego pracownika.
Pracownik powinien:

  1.  Posiadać wiedzę z zakresu przepisów i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy zatrudniony powinien być przeszkolony z zakresu BHP oraz odbywać wymagane egzaminy sprawdzające.

To dość ciekawy zapis, który obliguje każdego pracownika do znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. To po stronie samego pracownika jest zapoznanie się z przepisami. Taką wiedzę pracownik może uzyskać na szkoleniach BHP. Pracodawca jest zobowiązany przeszkolić kadrę pracowniczą pod względem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast pracownik powinien wynieść z tego szkolenia wiedzę oraz zastosować ją podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

   II.  Pracownik powinien zachować wszystkie względy bezpieczeństwa podczas wykonywania prac

Pracownik podczas wykonywania swoich czynności powinien zachować wszystkie względy bezpieczeństwa, zasady BHP oraz wykonywać polecenia i wskazówki swoich przełożonych. To bezpośredni obowiązek wynikający z przepisów BHP. W pracy mogą występować różne sytuacje, w których pracownik odmówi zastosowania jakiegoś zabezpieczenia twierdząc, że nie ma takiej potrzeby. Pracownik nie ma prawa samodzielnie decydować braku zastosowania zabezpieczenia, to pracodawca decyduje lub osoba kierujące jakie metody zabezpieczeń powinny być zastosowane by wykonywana praca odbywała się w warunkach chroniących zdrowie i życie pracowników.

    III.  Pracownik winien dbać o mienie, o należyty stan urządzeń, maszyn oraz wszelkiego sprzętu używanego podczas pracy

Pracownik jest zobowiązany do należytego dbania zarówno o sprzęt i narzędzia, którymi się posługuje podczas wykonywania pracy. Podobnie też pracownik winien zadbać o swoje stanowisko pracy. Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z pracą i po jej całkowitym zakończeniu, pracownik powinien uprzątnąć nieporządek i pozostawić stanowisko pracy w ładzie i czystości. Warto przypomnieć następujące zasady:
- zakazuje się ustawiania materiałów łatwopalnych obok takich stanowisk pracy gdzie istnieje zagrożenie wybuchu pożaru,
- zakazuje się wlewać produkty i substancje chemiczne do butelek po napojach,
- zakazuje się pracy na drabinie, która jest usytuowana za drzwiami bez zawieszenia informacji ostrzegawczej

    IV.  Pracownik powinien stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą i buty robocze zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego jest obowiązkiem każdego pracownika zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w tym zakresie. Wszystkie te środki oraz odzież robocza i buty robocze zabezpiecza pracodawca. Pracownik na własna rękę nie zaopatruje się w środki ochrony indywidualnejubrania robocze i obuwie ochronne. Wszystkie te środki winne być stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
W tym przypadku pracownik ma obowiązek zastosować się do przepisów BHP, używać odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej zapewnionej przez pracodawcę. Nie może odmówić jej stosowania takiej odzieży roboczej.

W jaką odzież roboczą zabezpieczyć pracownika?

Standardowe ubranie robocze dla pracownika fizycznego, pracującego w zakładzie przemysłowym lub w branży budowlanej czy rolnictwie. Producent Cerva.
Bluza robocza i spodnie robocze ogrodniczki wykonane z wytrzymałych materiałów poliestru i bawełny.

komplet roboczy cerva

Typowe obuwie robocze - trzewiki robocze ochronne wykonane ze skóry naturalnej, posiadające metalowy podnosek chroniący palce stóp przed uderzeniem ciężkich elementów. Buty robocze są wytrzymałe i zabezpieczają pracownika przed ewentualnymi urazami. Trzewiki robocze skórzane producenta Strzelce Opolskie.

buty robocze firmy strzelce opolskie

Szeroki asortyment odzieży roboczej w tym bluzy robocze, spodnie robocze, komplety robocze męskie, koszule oraz kurtki robocze są dostępne w hurtowni Centrala BHP, sklepie BHP Kolbuszowa oraz na stronie www.centralabhp.pl . W ofercie także szeroka gama butów roboczych i obuwia ochronnego.
   V.  Pracownik jest zobowiązany do poddawania się badaniom profilaktycznym, natomiast pracodawca jest obowiązany na takie badania kierować.
   VI. Pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia swojego przełożonego o zauważonym wypadku w pracy.
Bardzo ważny obowiązek ciążący na pracowniku to bezzwłoczne zawiadomienie pracodawcy lub przełożonego o zauważonym wypadku w pracy. Takie zgłoszenie jest również wymagane w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. W takiej sytuacji pracownik jest obowiązany zawiadomić pozostałych pracowników oraz pozostałe osoby znajdujące się w pobliżu o grożącym niebezpieczeństwie. Jest to niezwykle ważne zachowanie i obowiązek ze strony pracownika, ponieważ ma wpływ na postępowanie powypadkowe.
Obowiązki ze strony pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są szerokie. Warto, aby każdy zatrudniony miał świadomość i był zapoznany ze swoimi obowiązkami pod względem zachowania zasad BHP. Należy szkolić pracowników oraz kierować na zajęcia instruktażowe, tak aby na konkretnych przykładach przedstawić możliwe zagrożenia i konsekwencje niezachowania zasad BHP.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl