14 dni na zwrot Darmowa dostawa od 200 zł Znakujemy odzież sklep@centralabhp.pl 665 002 460

zamowienia hurtowe

Odzież robocza dla pracownika- obowiązek pracodawcy

Odzież robocza - definicja

Odzież robocza to odzież przeznaczona do wykonywania pracy, podczas której osoba ją wykonująca jest narażona na mocne zabrudzenie ubrania przez substancje nieszkodliwe dla zdrowia. Ubrania robocze są przeznaczone dla pracowników, których ubrania podczas pracy ulegają szybszemu niszczeniu lub warunki pracy wymagają specjalnej czystości jej wykonywania. Odzież robocza i obuwie robocze są stosowane również na tych stanowiskach pracy ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Buty robocze są obowiązkowo stosowane przy wykonywaniu prac na powierzchniach śliskich, gdzie istnieje zagrożenie poślizgu lub na stanowiskach pracy gdzie możliwe jest wystąpienie uszkodzenia stopy przez spadające elementy ciężkie.

Odzież i obuwie robocze - przepisy prawne

W świetle obowiązujących przepisów prawa art. 2377 Kodeksu pracy:
§ 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  1.  jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
  2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

§ 4. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.
Przedstawione wyżej przepisy nie wskazują rodzaju wykonywanej pracy oraz konkretnych stanowisk pracy gdzie wymagane jest stosowanie odzieży roboczej i odpowiedniego obuwia. Najważniejsze są warunki w jakich wykonywane są prace, aby istniała potrzeba używania przez pracowników stosownej odzieży i obuwia do pracy. Zasady wyposażania pracowników w odzież roboczą i obuwie robocze określa pracodawca w regulaminie zakładu pracy. Pracodawca po konsultacji z pracownikami oraz w porozumieniu z nimi może wskazać te stanowiska pracy, na których jest dozwolone stosowanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, które będzie spełniać normy i wymogi BHP. Używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i butów roboczych jest zabronione w przypadkach:

  • praca wykonywana jest bezpośrednio przy obsłudze maszyn oraz urządzeń technicznych,
  • podczas wykonywania pracy odzież robocza i obuwie robocze pracownika narażone są na mocne zabrudzenie lub skażenie substancjami i środkami chemicznymi, promieniotwórczymi, zakaźnymi.

Własna odzież robocza i obuwie robocze

Przepisy kodeksu pracy dopuszczają stosowanie przez pracowników zakładów pracy własnej ubrań oraz butów roboczych, jednak w takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia na rzecz pracownika ekwiwalentu za zniszczone w trakcie pracy obuwie oraz odzież. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego zwalnia tym samym pracodawcę z obowiązku zakupu i wydania dla pracownika odzieży roboczej i obuwia roboczego w naturze z zastrzeżeniem:

  • pracodawca w regulaminie zakładowym ustali stanowiska pracy na których jest dopuszczalne stosowanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,
  • pracownik wyrazi zgodę na używanie w pracy własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego w zamian za wypłacony na jego rzecz ekwiwalent pieniężny.

Odzież robocza i obuwie robocze są przekazywane przez pracodawcę wszystkim zatrudnionym pracownikom, jeżeli nie wyrazili oni zgody na używanie własnej odzieży odzieży i obuwia. Pracownik użytkuje przekazaną odzież i obuwie do całkowitego zużycia lub też do czasu upływu terminu wykorzystania zgodnie z regulaminem wewnętrznym. Zarówno taka odzież jak i obuwie pomimo, że zostały przekazane do używania pracownikowi, stanowią w dalszym ciągu własność pracodawcy.
Pracodawca wyposażający zatrudnionych w odzież i obuwie do pracy, powinien kontrolować czy przekazane ubrania i obuwie nie straciły właściwości ochronnych i w dalszym ciągu nadają się do użytku. Taka kontrola jest obowiązkowa również w przypadku, kiedy pracownik używa własną odzież roboczą i obuwie robocze. Pracodawca jest zobowiązany do prania, naprawy, konserwacji, odkażania tego wyposażenia,  zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników.

Pranie odzieży roboczej - po stronie pracodawcy czy pracownika

Wyposażając pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i obuwie robocze, pracodawca powinien zawsze kontrolować, czy mają one właściwości ochronne i użytkowe. Kontrola ta dotyczy również własnej odzieży i butów roboczych pracowników, używanych za ich zgodą. W związku z tym pracodawca jest również zobowiązany do prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej pracowników. Istnieje możliwość aby pracownik na własną rękę dokonywał prania używanej w pracy odzieży. Jeżeli zakład pracy nie jest w stanie zapewnić prania odzieży roboczej zatrudnionych pracowników, wówczas pracownik może wykonywać te czynności samodzielnie. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
Dodatkowo jeżeli pracownik który wykonuje prace w środowisku narażonym na szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia czynniki, również pracodawca jest zobowiązany do przydzielenia zatrudnionym pracownikom środków ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej zabezpieczają zatrudnionego przed zagrożeniami, co tego typu ochrony należą odzież ochronna i środki ochrony: głowy, twarzy i oczu, kończyn dolnych i górnych, układu oddechowego, słuchu.

Odzież robocza i obuwie robocze w Centrali BHP

Szeroką gamę odzieży roboczej i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej znajdziecie Państwo w naszej Hurtowni Centrala BHP i sklep BHP Kolbuszowa oraz sprzedaży internetowej naszej hurtowni i sklepu. W ofercie: ubrania robocze, komplety robocze, kamizelki robocze, bezrękawniki robocze, fartuchy robocze, bluzy robocze, spodnie robocze, spodnie robocze ogrodniczki. Posiadamy również wszelkiego typu obuwie robocze do zastosowania w każdej branży i zakładzie pracy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl